องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร