องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บ้านเพชร ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บ้านเพชร ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร