องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
งานบริการภาษี


แบบแสดงรายการที่ดิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบแสดงรายการที่ดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร