องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
แบบฟอร์ม อบต.บ้านเพชร


แบบฟอร์ขอข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านเพชร ประจำปี 2555

    รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์ขอข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านเพชร ประจำปี 2555

    เอกสารประกอบ

แบบฟอร์ขอข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านเพชร ประจำปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร