องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร