องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559(งบหน้า)

    รายละเอียดข่าว

อบต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559(งบหน้า)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร