องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมวดงบลงทุน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมวดงบลงทุน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านเพชร