องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2566) [ 2 เม.ย. 2567 ]7
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - กันยายน พ.ศ. 2566) [ 15 ม.ค. 2567 ]13
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ. 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]50
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]100
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]49
7 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]145
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2564) [ 19 ม.ค. 2565 ]193
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2564) [ 19 ม.ค. 2565 ]191
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]179