องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]4
2 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]11
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]23
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]38
5 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]47
6 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]71
7 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]80
8 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]96
9 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]98
10 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]101
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]121
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]138
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]130
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]121
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]134
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]126
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]141
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]126
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]134
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]132
 
หน้า 1|2