องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]5
2 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]10
3 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]11
4 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]17
5 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]25
6 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]25
7 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]29
8 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]31
9 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]47
10 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]50
11 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ย. 2565 ]55
12 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]56
13 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]67
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]85
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]91
16 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]102
17 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]125
18 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]135
19 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]149
20 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]151
 
หน้า 1|2