องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กิจการงานสภา
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]12
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]13
3 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]12
4 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]12
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]12
6 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]13
7 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]14
8 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]14
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]138
10 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]11
11 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]15
12 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]14
13 รายงานผลการเลือกตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 4 ม.ค. 2565 ]143
14 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 4 ม.ค. 2565 ]139
15 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 4 ม.ค. 2565 ]148
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ารเพชร ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]12
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]11
18 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]13
19 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]137
20 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]130
 
หน้า 1|2|3