องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กิจการงานสภา
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
4 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]2
5 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]7
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]5
7 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]4
8 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]3
9 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]6
10 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]6
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]7
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]6
13 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]6
14 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]6
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]5
16 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]6
17 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]41
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]39
19 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]39
20 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]40
 
หน้า 1|2|3