องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์กิจการงานสภา
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]42
2 รายงานผลการเลือกตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 4 ม.ค. 2565 ]46
3 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 4 ม.ค. 2565 ]46
4 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 4 ม.ค. 2565 ]48
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยแรก ประจำปี 2563 และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมันสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]86
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]84
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 มิ.ย. 2562 ]110
8 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 7 พ.ค. 2562 ]112
9 หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ [ 8 ก.พ. 2562 ]109
10 แจ้งงประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญที่ 4/2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]230
11 กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ [ 27 ต.ค. 2561 ]187
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่่ 3/2561 ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]211
13 แจ้งประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]211
14 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]236
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่่ 2/2561 ประจำปี 2561 [ 16 ส.ค. 2561 ]196
16 ขอเชิญร่วประชุมสภาองค์การบยริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]249
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]251
18 ขอเชิญประสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2561 [ 29 มี.ค. 2561 ]244
19 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]186
20 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2561 [ 29 ต.ค. 2560 ]230