องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานงานบุญลอยกระทง [ 15 พ.ย. 2566 ]16
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสายสะพาย กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ โครงการสืบสานงานบุญลอยกระทง [ 15 พ.ย. 2566 ]14
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บพ 005 แยกบ้านเพชร - หนองแวง-ห้วยสิม บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 14 พ.ย. 2566 ]16
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแม่สาคร - บ้านแม่บุญจันทร์ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 14 พ.ย. 2566 ]9
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บพ 003 แยกบ้านเพชร-หนองแวง-หนองอีทอง บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 10 พ.ย. 2566 ]17
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด [ 9 พ.ย. 2566 ]17
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด [ 9 พ.ย. 2566 ]12
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 [ 9 พ.ย. 2566 ]17
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 2 พ.ย. 2566 ]12
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง [ 1 พ.ย. 2566 ]16
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 พ.ย. 2566 ]11
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 พ.ย. 2566 ]11
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 พ.ย. 2566 ]11
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน [ 31 ต.ค. 2566 ]26
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 31 ต.ค. 2566 ]29
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]26
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]26
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]24
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]28
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]29
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28