องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล [ 26 ธ.ค. 2566 ]12
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 18 ธ.ค. 2566 ]16
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 18 ธ.ค. 2566 ]15
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการถมดินปรับระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำและยกร่องถนนสายหลังวัดป่า-นานายวาสนา [ 18 ธ.ค. 2566 ]15
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกาตร โดยการถมดินปรับระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายนานายประเสริฐ์ -นานายประจวบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด บ้านกุดนแก่น หมู่ที่ 3 [ 18 ธ.ค. 2566 ]14
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการถมดินปรับระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายนานางคำนาง บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 18 ธ.ค. 2566 ]14
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด [ 4 ธ.ค. 2566 ]20
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม ประจำเดือนธันวาคม [ 1 ธ.ค. 2566 ]15
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]17
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]18
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]18
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]17
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]19
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]16
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]19
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]22
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]19
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]19
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เดือน ธันวาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]14
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด [ 21 พ.ย. 2566 ]15
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28