องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 1 ก.พ. 2567 ]12
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]11
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]13
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]12
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]13
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]13
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]13
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]14
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]14
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]11
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]13
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 31 ม.ค. 2567 ]15
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]13
114 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกง่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้บแค็บ [ 26 ม.ค. 2567 ]21
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 (หน้า กศน. ตำบลบ้านเพชร) [ 26 ม.ค. 2567 ]14
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 (จากสี่แยกหน้า อบต.บ้านเพชร ไปทางบ้านโนนดินจี่) [ 26 ม.ค. 2567 ]17
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 (แบ่งเป็น 2 ช่วง) [ 26 ม.ค. 2567 ]13
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 (ต่อจากถนนลาดยางเดิม) [ 26 ม.ค. 2567 ]16
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางภายในหมู้บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 (แบ่งเป็น 3 ช่วง) [ 26 ม.ค. 2567 ]20
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางภายในหมู้บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 (แบ่งเป็น 3 ช่วง) [ 26 ม.ค. 2567 ]15
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28