องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]14
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]14
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]14
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]13
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]14
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]14
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]14
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 29 ก.พ. 2567 ]14
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ [ 19 ก.พ. 2567 ]17
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นง.004 ไร่นางเนาวรัตน์ แยกบ้านพ่อเหวิ่น บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 19 ก.พ. 2567 ]17
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นข.005 ถนนรอบบ้านใหม่ 10 หลัง บ้านหนองขาม หมู่ที่ี 4 [ 19 ก.พ. 2567 ]20
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บพ.005 แยกบ้านเพชร - หนองแวง - นาจาน - ห้วยสิม บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 19 ก.พ. 2567 ]18
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นข.007 สายป่าช้า - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 [ 19 ก.พ. 2567 ]18
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 13 ก.พ. 2567 ]15
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ [ 12 ก.พ. 2567 ]13
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ [ 12 ก.พ. 2567 ]13
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ [ 12 ก.พ. 2567 ]13
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 7 ก.พ. 2567 ]17
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 1 ก.พ. 2567 ]9
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (สำนักปลัด) [ 1 ก.พ. 2567 ]10
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28