องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 30 เม.ย. 2567 ]13
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 30 เม.ย. 2567 ]12
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 30 เม.ย. 2567 ]12
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 30 เม.ย. 2567 ]12
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 30 เม.ย. 2567 ]12
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 30 เม.ย. 2567 ]13
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 30 เม.ย. 2567 ]12
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 4098 [ 24 เม.ย. 2567 ]13
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 24 เม.ย. 2567 ]14
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 17 เม.ย. 2567 ]13
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 เม.ย. 2567 ]14
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว [ 10 เม.ย. 2567 ]14
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 5 เม.ย. 2567 ]16
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย [ 5 เม.ย. 2567 ]12
55 ซื้อนํ้าดื่ม ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 5 เม.ย. 2567 ]12
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า [ 2 เม.ย. 2567 ]15
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล คัดแยกขยะ [ 2 เม.ย. 2567 ]17
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บสิ่งปฏิกูล จำนวน 8 บ่อ [ 1 เม.ย. 2567 ]16
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนเมษายน [ 29 มี.ค. 2567 ]19
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนเมษายน [ 29 มี.ค. 2567 ]16
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28