องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 [ 13 มี.ค. 2566 ]36
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 13 มี.ค. 2566 ]40
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 [ 13 มี.ค. 2566 ]35
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กองคลัง [ 1 มี.ค. 2566 ]48
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมชุดเครื่องเสียง สำนักปลัด [ 1 มี.ค. 2566 ]45
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]44
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]44
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]41
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]40
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]39
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]38
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]42
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]44
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมีนาคม [ 28 ก.พ. 2566 ]43
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 1 ก.พ. 2566 ]39
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำนักปลัด [ 18 ม.ค. 2566 ]40
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ค สำนักปลัด [ 18 ม.ค. 2566 ]39
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด [ 12 ม.ค. 2566 ]48
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุุปกรณ์กีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด [ 12 ม.ค. 2566 ]43
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด [ 10 ม.ค. 2566 ]42
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28