องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนเมษายน [ 31 มี.ค. 2566 ]48
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ภายในเขต บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 จำนวน 5 สาย [ 31 มี.ค. 2566 ]35
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกหนองงูเหลือม หมู่ที 6 สาย นง006 สายนานางแสนสุข-นาพ่อยนต์ [ 31 มี.ค. 2566 ]34
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกสาย ปพ005 สายลานอ้อย แยกถนนไปบ้านหนองม่วง บ้านโป่งโพธิ์ [ 31 มี.ค. 2566 ]38
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 สายหนองติ้ว - ห้วยสิม [ 31 มี.ค. 2566 ]40
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก สาย บพ001 บ้านเพชร - หนองแวง บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 31 มี.ค. 2566 ]32
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคุลก สาย ปพ 005 สายลานอ้อย แยกถนนไปบ้านหนองม่วง บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 [ 31 มี.ค. 2566 ]34
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 สาย นง 006 สายนานางแสนสุข - นาพ่อยนต์ [ 31 มี.ค. 2566 ]35
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรภายในเขค บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 จำนวน 5 สายทาง [ 31 มี.ค. 2566 ]40
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุกหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 สายหนองติ้ว - ห้วยสิม [ 31 มี.ค. 2566 ]36
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งโพธิ์ หม่ที่ 5 สาย ปพ.003 สายบ้านแม่คูณปานวิเศษ [ 30 มี.ค. 2566 ]12
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 29 มี.ค. 2566 ]45
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด [ 20 มี.ค. 2566 ]50
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก สาย บพ008 แยกถนนหนองงูเหลือม - หินลาด - นานายมาโนช ต่อชีพ บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2566 ]42
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก สาย บพ004 แยกถนนบ้านเพชร - หนองแวง - หนองอีทอง บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2566 ]38
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุก สาย บพ 005 แยกถนนสายบ้านเพชร - หนองแวง - นาจานห้วยสิม บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2566 ]33
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล สำนักปลัด [ 17 มี.ค. 2566 ]43
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง [ 17 มี.ค. 2566 ]42
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด [ 16 มี.ค. 2566 ]45
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 13 มี.ค. 2566 ]38
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28