องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 342 ชัยภูมิ [ 25 พ.ค. 2566 ]32
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรีหรือผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2566 ]36
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรีหรือผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สูงอายุ [ 23 พ.ค. 2566 ]32
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพให้กับสตรีหรือผุ้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สูงอายุ [ 22 พ.ค. 2566 ]31
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]42
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 12 พ.ค. 2566 ]29
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ภายในหมู้บ้าน บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 [ 12 พ.ค. 2566 ]32
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคานํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม [ 1 พ.ค. 2566 ]35
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม [ 1 พ.ค. 2566 ]33
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม [ 1 พ.ค. 2566 ]31
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤษภาคม [ 1 พ.ค. 2566 ]31
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤษภาคม [ 1 พ.ค. 2566 ]32
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 28 เม.ย. 2566 ]42
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 28 เม.ย. 2566 ]43
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 28 เม.ย. 2566 ]44
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 28 เม.ย. 2566 ]49
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 28 เม.ย. 2566 ]42
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 28 เม.ย. 2566 ]41
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 28 เม.ย. 2566 ]44
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม [ 28 เม.ย. 2566 ]43
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28