องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง สำนักปลัด [ 2 มิ.ย. 2566 ]30
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง [ 2 มิ.ย. 2566 ]32
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด [ 2 มิ.ย. 2566 ]34
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 2 มิ.ย. 2566 ]43
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน [ 2 มิ.ย. 2566 ]34
306 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายบ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 2 มิ.ย. 2566 ]32
307 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายทางหลวง 2187- บ้านพ่อเหวิ่น บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 [ 2 มิ.ย. 2566 ]35
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน [ 1 มิ.ย. 2566 ]34
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน [ 26 พ.ค. 2566 ]39
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน [ 26 พ.ค. 2566 ]39
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน [ 26 พ.ค. 2566 ]36
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน [ 26 พ.ค. 2566 ]41
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน [ 26 พ.ค. 2566 ]38
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน [ 26 พ.ค. 2566 ]40
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน [ 26 พ.ค. 2566 ]40
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน [ 26 พ.ค. 2566 ]40
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต.บ้านเพชร เดือน มิถุนายน 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]39
318 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน พฤษภาคม.2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]37
319 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน พฤษภาคม.2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]36
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด จำนวน 3 รายการ [ 25 พ.ค. 2566 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28