องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ศพด อบต.บ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]31
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 10 ส.ค. 2566 ]30
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 10 ส.ค. 2566 ]32
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ [ 8 ส.ค. 2566 ]30
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 7 ส.ค. 2566 ]31
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ 7 ส.ค. 2566 ]28
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโครขุดดิน [ 7 ส.ค. 2566 ]33
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา [ 4 ส.ค. 2566 ]26
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]29
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]30
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]30
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]31
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]28
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]31
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]30
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]30
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม [ 27 ก.ค. 2566 ]28
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. อบต.บ้านเพชร ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]31
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 21 ก.ค. 2566 ]28
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กและเยาวชน [ 20 ก.ค. 2566 ]40
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28