องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]28
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) [ 23 ส.ค. 2566 ]32
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล [ 23 ส.ค. 2566 ]23
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 23 ส.ค. 2566 ]23
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดงาน โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชน [ 22 ส.ค. 2566 ]44
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย [ 22 ส.ค. 2566 ]25
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง [ 22 ส.ค. 2566 ]25
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 22 ส.ค. 2566 ]26
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 22 ส.ค. 2566 ]27
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 22 ส.ค. 2566 ]28
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 22 ส.ค. 2566 ]27
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน [ 22 ส.ค. 2566 ]27
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 22 ส.ค. 2566 ]26
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 ส.ค. 2566 ]29
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุกปรับระดับ สายบ้านกุดขอนแก่น - บ่อขยะ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 [ 16 ส.ค. 2566 ]29
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก สาย นข 002 แยกถนนลาดยาง - บ้านนาตาสิทธิ์ [ 16 ส.ค. 2566 ]28
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายฐานป่าไม้ - อ่างวังขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 [ 16 ส.ค. 2566 ]29
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายฐานป่าไม้ - อ่างวังขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 [ 16 ส.ค. 2566 ]31
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร โดยการลงหินคลุก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 - แยกถนน 2187 (ป่าช้า) บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 [ 16 ส.ค. 2566 ]29
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 15 ส.ค. 2566 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28