องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]25
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]24
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]26
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]14
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]14
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]14
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนํ้าดื่ม ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]14
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 414-59-0003 [ 20 ก.ย. 2566 ]28
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]28
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-63-0020 [ 15 ก.ย. 2566 ]31
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง [ 14 ก.ย. 2566 ]31
212 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมารถตู้ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ประจำปี 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]30
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง [ 13 ก.ย. 2566 ]29
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง [ 13 ก.ย. 2566 ]27
215 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมารถตู้ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศพด. อบต.บ้านเพชร ประจำปี ๒๕๖๖ [ 13 ก.ย. 2566 ]28
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 12 ก.ย. 2566 ]28
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 [ 12 ก.ย. 2566 ]28
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 ก.ย. 2566 ]29
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 8 ก.ย. 2566 ]27
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.003 แยกวัดป่ากุดขอนแก่น - นานางทองบ่อ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 [ 8 ก.ย. 2566 ]23
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28