องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 559 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]27
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]29
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]28
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]31
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 31 ต.ค. 2566 ]28
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 (เริ่มจากทางเข้าหมู่บ้าน) [ 31 ต.ค. 2566 ]17
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางภายในหมู้บ้าน บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 (เริ่มจากทางเข้าหมู่บ้าน) [ 31 ต.ค. 2566 ]15
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]15
189 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอยต่อบ้านหนองโดน- ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 [ 16 ต.ค. 2566 ]16
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอยต่อบ้านหนองโดน - ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 [ 16 ต.ค. 2566 ]16
191 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองขาม - โนนดินจี่ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 [ 12 ต.ค. 2566 ]17
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา [ 11 ต.ค. 2566 ]31
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เดือน ตุลาคม 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]36
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางสายบ้านหนองขาม - โนนดินจี่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย ถ.93-003 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 [ 3 ต.ค. 2566 ]24
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]34
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]33
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]34
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]34
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]28
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม [ 2 ต.ค. 2566 ]31
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28