องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

   
  นางเสาวภา ชุติมานันท์  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
 

โทร.086-9207188