องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสมคิด สุริยันต์ 
ประธานสภาองค์การบริหารตำบลบ้านเพชร
โทร 063-507-3935

นายประยุทธ  หล้าเพชร
 รองประธานสภาองค์การบริหารตำบลบ้านเพชร
โทร 082-594-4524


นายเชิด  หล่าเพชร
นางสาววารุณี  บุราณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
โทร 082-752-9910
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร 061-070-7670


นายกิตติ  หัสจันทร์
นางสุดาวดี  พรหมจักร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
โทร 085-743-0737
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร 085-017-0219