องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงิน


เพื่อดำเนินการตามมาตรการและความโปร่งใสในหน่วยงาน อบต.บ้านเพชร จึงขอเชิญชวนให้กลุ่มผู้กู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
- กลุ่มเกษตรหมุนเวียน
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
*** มาชำระหนี้ด้วยตนเองและรอรับใบเสร็จทุกครั้ง ****
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป