องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


ในวันจันทร์ที่ 19 - 23 เมษายน 2564 นายกิตติศักดิ์ กงเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร พร้อมพนักงานราชการ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งให้คำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆแก่ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 พี่น้องประชาชนทุกท่านได้สวมหน้ากากและเว้นระห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อของเชื้อโรคโควิด 19