วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ acer รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการถมดินปรับระดับ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับแต่งเรียบ สายนาพ่อสวาท - ไร่นางคำนาง (ตามจุดที่ชำรุดเสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการถมดินปรับระดับ สายนาพ่อเหวิ่น - ถนนสาย ๒๑๘๗ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ พร้อมปรับแต่งเรียบ (ตามจุดที่ขำรุดเสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการถมดินปรับระดับ พร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านเพชร หมู่ ๑ สายนาจาน (ตามจุดที่ชำรุดเสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง