องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
การบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กิจการงานสภา
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี 2561
งานบริการภาษี
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลัสติกและกล่องโฬม
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลัสติกและกล่องโฬม

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตำบล ของ กลุ่มทอผ้าบ้านเพชร  
ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดหมี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดหมี่ที่ใช้เส้นด้ายทำจากฝ้าย ทอด้วยมือ เนื้อแน่น สีสวย ลวดลายสวยงาม

วัตถุดิบที่ใช้
เส้นด้ายฝ้ายอย่างดี สีย้อม เชือกฟาง เชือกปอกล้วย

กระบวนการผลิต
ซื้อด้ายฝ้ายมาปั่นเป็นเส้น แล้วมัดย้อมลวดลายตามต้องการ ใช้กี่ทอผ้าพื้นบ้านทอด้วยมือเป็นผืน ยาวผืนละ 4 เมตร

การใช้/ประโยชน์
ใช้เป็นผ้าตัดชุด ผ้าถุง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ประดิษฐ์ประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มทอผ้าบ้านเพชร
บ้านเลขที่ 284 หมู่ 8 บ้านเพชรใต้ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อ : นางยุวดี วิเศษชาติ
โทร :044-878067
e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com