องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
กองทุนสุขภาพ สปสช.
ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตำบล ของ กลุ่มทอผ้าบ้านเพชร  
ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดหมี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผ้ามัดหมี่ที่ใช้เส้นด้ายทำจากฝ้าย ทอด้วยมือ เนื้อแน่น สีสวย ลวดลายสวยงาม

วัตถุดิบที่ใช้
เส้นด้ายฝ้ายอย่างดี สีย้อม เชือกฟาง เชือกปอกล้วย

กระบวนการผลิต
ซื้อด้ายฝ้ายมาปั่นเป็นเส้น แล้วมัดย้อมลวดลายตามต้องการ ใช้กี่ทอผ้าพื้นบ้านทอด้วยมือเป็นผืน ยาวผืนละ 4 เมตร

การใช้/ประโยชน์
ใช้เป็นผ้าตัดชุด ผ้าถุง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ประดิษฐ์ประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มทอผ้าบ้านเพชร
บ้านเลขที่ 284 หมู่ 8 บ้านเพชรใต้ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อ : นางยุวดี วิเศษชาติ
โทร :044-878067
e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com