องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]45
2 มาตรการการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน [ 1 ต.ค. 2563 ]34
3 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 4 ต.ค. 2562 ]58