องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ2559
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2557
รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556
คู่มือบริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ประกาศเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ ๓/๒๕๕๘
แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 31 คน
เดือนนี้ 4 คน
ปีนี้ 121 คน
ทั้งหมด 121 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17-07-58)
  อบต.บ้านเพชร รับตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559
       อบต.บ้านเพชร รับตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
 
  อบต.บ้านเพชร รับตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA...
  อบต.เคลื่อนที่ ,อำเภอยิ้ม วัดปัจฉิมานุการาม
  อำเภอยิ้ม
  อบต.เคลือนที่
  สินค้าโอทอป
  ปลัด อบต.ตรวจเยียมอบต.เคลือนที่
  อบรมจริยธรรม
  อบรมจริยธรรม 2
  ปลูกป่า วันแม่แห่งชาติ 58
  อบรม อปพร.
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

 

 
รูปที่มีทุกบ้าน
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.