องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนภูมิการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศผลสอบคัดเลือก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2553


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  ฺBig cleaning Day 2561
       กิจกรรมทำความสะอาด ที่สาธารณะประโยชน์ วัดปัจฉิมานุการราม
 
  ฺBig cleaning Day 2561
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
  โครงการปลูกยางนาเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ...
  โครงการปลูกยางนาเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ...
  ตรวจประเมินขยะ
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม ฯปี 2560
  รับตรวจประเมินประสิทธิภาพ LPA 28 มิ.ย.60
  โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  โครงการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
  อบต.เคลื่อนที่ ,อำเภอยิ้ม วัดปัจฉิมานุการาม
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.บ้านเพชร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้่
ควรปรับปรุง
 

 

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดอง